מה זה מימון לרכב ומה האפשרויות הקיימות כיום בשוק

לפרטים ומידע נוסף
צרו איתנו קשר

רכישת רכב חדש היא משאת הנפש של כל נהג – פחות תקלות, פחות ירידת ערך ונוחות רבה יותר. מנגד, העלות של רכב חדש גבוהה וההון הנדרש לא תמיד קיים. ואולם כיום ניתן למצוא גופים פיננסיים וחברות שיווק המציעים מימון מלא לרכב, המאפשר לקבל רכב חדש בהחזרים חודשיים מזעריים.

מה זה מימון לרכב? מהם סוגי המימון השונים המוצעים כיום בשוק? מהם התנאים לקבלת מימון לרכב? האם נטילת הלוואה למימון הרכב משתלמת? למי כדאי ומתאים לקחת מימון לרכב? אם יש לך צורך ורצון לרכוש רכב חדש, בשורות להלן ניתן למצוא את כל המידע הדרוש על מנת לקבל החלטה מושכלת. 

מה זה מימון לרכב ומה זה אומר

התשובה הפשוטה והקצרה לשאלה מה זה מימון מלא לרכב היא שמימון לרכב הוא הלוואה לרכישת הרכב. הגוף שהסכים להעניק את ההלוואה לוקח על עצמו את המימון של הרכב, בהנחה שהרוכש יחזיר אותה, ובתום תקופת ההלוואה הרכב יעבור לבעלותו המלאה. עד לשנות התשעים של המאה הקודמת, הדרך המקובלת לנטילת הלוואה לרכב חדש היתה פנייה לאחד הבנקים או הגופים הפיננסיים החוץ בנקאיים, לקבלת הלוואה והשלמת הרכישה.

ואולם כיום הדרכים לקבלת המימון מגוונות יותר. בין השאר, משום שרוב החברות המשווקות רכבים הפכו גם לחברות המציעות הלוואה לרכבים חדשים והגבול בין חברת מימון לחברת שיווק רכבים הוא כיום מטושטש למדיי.

בשורות הבאות נציג דרכים ואפשרויות שונות למימון הרכישה. מימון לרכב מאפשר לחברות שיווק, ליסינג והשכרה, לסגור עסקה במהירות ולמנוע מהרוכש לפנות לחברה מתחרה.

מהם סוגי המימון השונים 

כאמור לעיל, כל סוגי המימון שיתוארו להלן הם בעצם הלוואה לרכבים חדשים שנועדה לאפשר לרוכש לסגור במהירות את עסקת הרכישה. להלן סוגי המימון האפשריים לרכישת רכב חדש:

הלוואה בנקאית לרכישת רכב: היתרון של הלוואה מהבנק טמון בדרך כלל בתנאי ההחזר והריבית, שעשויים להיות עדיפים על הלוואות מגורמים אחרים. מנגד, החסרונות של הלוואה כזאת הם ההשפעה שלה על מסגרת האשראי בבנק, תקופת ההחזר המוגבלת והדרישה למימון חלק ממחיר הרכישה על ידי הרוכש עצמו. בנוסף, בנקים מעדיפים להעניק הלוואות לרכישת רכב חדש, ופחות הלוואות לרכבים משנתון ישן יותר.

הלוואה חוץ בנקאית לרכב: הלוואה מחברות מימון, חברות ביטוח וגופים חוץ בנקאיים אחרים. היתרון של הלוואות כאלה טמון במהירות הרבה יחסית שבה ההלוואה מאושרת. כמו כן, בחלק ניכר מהמקרים ההלוואה מכסה כמעט את כל המחיר של הרכב. בנוסף, ניתן לפרוס את החזרי ההלוואה על פני תקופה ארוכה יחסית. חברות חוץ בנקאיות גם מעמידות מימון לרכבים יד שנייה בקלות רבה יחסית לבנקים. מנגד, תנאי ההלוואה פחות אטרקטיביים והריביות תהיינה גבוהות יחסית לאלה שמציעים הבנקים בהלוואות דומות.

הלוואה מהחברה המשווקת: במקרה הזה, חברת השיווק מתפקדת כמו חברת מימון, ומעניקה הלוואה כמעט מיידית לרכישת הרכב. היתרון של הלוואה כזאת טמון בעובדה שהלווים רוכשים את הרכב מבלי לעזוב את אולם המכירות, והעסקה נסגרת באופן מיידי. בנוסף, ההלוואה לא פוגעת לכאורה במסגרת האשראי של הלווים. החיסרון טמון בתנאי ההלוואה והריבית, שהם לא תמיד אטרקטיביים. 

הלוואת בלון לרכב: מה זה עסקת בלון לרכב? מדובר בהלוואה לתקופה מוגבלת, כשבמהלך חיי ההלוואה הלווה משלם רק את הריביות ואת ההצמדה למדד. את הקרן, לעומת זאת, הלווה מחזיר בתום תקופת ההלוואה או שההלוואה מוחלפת בהלוואה מסודרת אחרת. היתרון בהלוואה כזאת טמון באפשרות לרכוש רכב חדש, כאשר החזרי ההלוואה מזעריים יחסית בתקופה הראשונה. החיסרון – הקרן נשארת על כנה, בעוד מחיר הרכב יורד ככל שהזמן עובר. בנוסף, התנאים לקבלת מימון לרכב באופן הזה פחות טובים, והלווים נדרשים לעיתים להעמיד ערבויות או הון עצמי, נוסף על רישום השעבוד של הרכב לטובת הלווים.

הלוואה מחברת השכרה: שיווק רכבים שהיו בהשכרה איננו פשוט. חברות השכרה מעניקות מימון לרכישת רכב, ומגדילות באופן הזה את מספר כלי הרכב שהן משווקות.

ליסינג מימוני: מדובר בשיטה שנועדה להקל על לקוחות פרטיים ועסקיים לרכוש רכבים. הלווה מעביר חלק מעלות הרכב לחברת הליסינג, ואילו יתרת הסכום מתפרסת על פני תקופה מוגדרת מראש. בתום התקופה, הלוואה מחליט אם להעביר את הרכב על שמו או לגלגל את העסקה קדימה, לרכוש רכב חדש ולקחת הלוואה חדשה. עם זאת לאורך כל העסקה האחריות לתקינות הרכב, לביטוח ולאחזקה שלו חלה על הרוכש. 

ליסינג תפעולי: בשיטת הליסינג התפעולי, הרוכש מעביר לחברת הליסינג את ההון העצמי הנדרש לסגירת העסקה. בהמשך, ועד תום מועד העסקה, הרוכש משלם לחברת הליסינג התפעולי סכום חודשי על חשבון יתרת הסכום. התשלום החודשי כולל החזר הלוואה, אבל כלולה בו גם האחריות על הרכב והטיפול בו לאורך כל תקופת ההחזר. בתום התקופה, הרוכש יכול להחליט להשלים את הסכום הנותר ולהעביר לבעלותו המלאה את הרכב, או לחילופין לרכוש רכב חדש תוך העמדת הרכב הישן במקום התשלום ההתחלתי. לחילופין, הרוכש יכול לוותר על הרכב ואיתו גם על הסכום ההתחלתי שהושקע בו. 

מה זה מימון לרכב

מהם התנאים לקבלת מימון לרכב 

כל גוף פיננסי וכל חברה המשווקת רכבים, מציבים תנאים לקבלת מימון לרכב בהתאם לרוכש ולרמת הסיכון שהעסקה משקפת. אחד היתרונות של הטכנולוגיה המודרנית היא האפשרות לדלות במהירות מידע על כל לווה ולקבוע את תנאי ההלוואה ותנאי ההחזר בהתאם. אם הלווה טוב, סביר להניח שתנאי ההלוואה יהיו אטרקטיביים, לווה פחות טוב, עם יכולת החזר פחות טובה, עלול לקבל הצעה להלוואה בתנאים בלתי אטרקטיביים בעליל. בדרך כלל, תנאי ההלוואה כוללים כדלקמן:

  • פריסת תשלומים: פריסת התשלומים נעשית לתקופה של חמש שנים, ובמקרים רבים אפילו יותר, בהתאם למדיניות של הגוף המלווה ולאופי הלווה. יש כיום גם חברות שמציעות פריסה של הלוואה של עד 300,000 ₪ לתקופה של 10 שנים. מבחינת הלווה, מדובר בהחזר של 3,000 ₪ פחות או יותר בכל חודש, שזה בעצם סוג של משכנתא.
  • תשלומים שווים: בדרך כלל, ההחזרים מחולקים לתשלומים שווים, כאשר רק היחס בין הקרן לריבית משתנה. בהתחלה רוב הסכום של ההחזר הוא הריבית, ועם הזמן החלק של ההחזר גדל והחלק של הריבית קטן.
  • ערבויות: בחלק ניכר מהמקרים, הגוף המלווה מסתפק ברישום ההלוואה אצל רשם המשכנתאות ורישום הערת אזהרה לטובתו על הרכב. ואולם אם מדובר בהלוואה שההחזר שלה מתפרס על פני תקופה ארוכה, או בלווים שתעודת הזהות הבנקאית שלהם פחות אטרקטיבית, ייתכן ותידרשנה ערבויות נוספות.
  • הון עצמי: בחלק ניכר מהמקרים, החברה המוכרת תדרוש מהרוכשים העמדת הון עצמי לטובת הרכישה. זאת, במטרה לקזז את ירידת הערך של הרכב, שבשנים הראשונות היא גבוהה מאד. בדרך כלל, הון עצמי נדרש בעסקאות ליסינג מימוני וליסינג תפעולה, וגובה ההון העצמי תלוי ביכולת ההחזר של הלווה.

האם נטילת הלוואה למימון הרכב משתלמת ולמי היא כדאית

התשובה לשאלה האם הלוואה למימון הרכב משתלמת או לא, תלויה במידה רבה בתועלת שהרכב מביא ללווה מצד אחד, וביכולת שלו לעמוד במעמסה הכספית הכרוכה בהחזרי ההלוואה מצד שני. עד לפני כשני עשורים ואפילו פחות, כשהתקשורת בין הגופים הפיננסיים היתה פחות טובה, הריביות תמורת הלוואות כאלה היו גבוהות והוצעו פחות או יותר באותם תנאים לכלל הרוכשים. במצב כזה, רכישת רכב חדש היתה כדאית רק למי שהיה יכול לעמוד במעמסה.

כיום תנאי הריבית, פריסת התשלומים וסכום ההלוואה מותאמים בדרך כלל לתעודת הזהות הבנקאית של הלווה וליכולת ההחזר שלו. לווה טוב מקבל תנאים טובים, ולווה פחות טוב מקבל תנאי החזר פחות טובים. בתנאים כאלה, בהחלט קורה שיותר אנשים פונים לקבלת הלוואה לרכישת רכב חדש. ועדיין, יש מי שרכישת רכב חדש באמצעות הלוואה עשויה להתאים להם יותר:

  • רכב כחלק מתנאי שכר: מי שהרכב הוא חלק מתנאי השכר וההעסקה שלו, עשוי לגלות שרכישת רכב חדש היא בהחלט יתרון. אמנם התוספת עבור הרכב מגדילה את מס ההכנסה, אבל עדיין מדובר בעסקה משתלמת לכל הדעות. 
  • רכב לעסק קטן או בינוני: אם עסק רוצה לרכוש רכב, הדרך הנכונה ביותר לרכוש אותו היא באמצעות הלוואה, או באמצעות ליסינג. עסקים רבים הולכים על ליסינג תפעולי, משום שהדבר חוסך מהם את הצורך לטפל ברכב. בנוסף, ההלוואה לא מעיקה על מסגרת האשראי וההחזר הוא על חשבון ההכנסה שמיוצרת, בין השאר באמצעות הרכב. במקרים רבים, הרכב הוא הלב של העסק, ומי שנוהג בו הוא גם בעל העסק.
  • רכב לעסק גדול: עסקים גדולים פונים לליסינג, בדגש על ליסינג תפעולי. מעבר להפחתת ההשפעה של הרכישה על מסגרת האשראי, ,נמנע מהעסק גם הצורך לשפור על הרכב, להעביר אותו טסט כשהמועד מגיע ולקחת את הרכב לטיפולים המתחייבים ממספר הקילומטרים שהרכב עבר.

 

מימון לרכב מאפשר לקוחות פרטיים ועסקיים כאחד לקבל רכב חדש על חשבון החזרי הלוואה עתידיים. לקוחות פרטיים ועסקיים יכולים לרכוש רכב חדש או יד שניה בקלות ולהנות ממיעוט תקלות וצורך בטיפולים תקופתיים ברכב.

אם יש לך עניין ברכישת רכב משנתון מתקדם, זה בהחלט המקום הנכון עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולעשות צעד חשוב בדרך לרכישת הרכב הבא שלך.

על הכותב

צחי גולן מנחם

צחי גולן מנחם

סוכן ביטוח כבר למעלה מ10 שנים, עבדתי בחברת הראל ובסוכנויות פרטיות. תעודת מתכנן פיננסי ובעל תואר שני במנהל עסקים.

לפרטים ומידע נוסף צרו איתנו קשר

תוכן עניינים

כתבות נוספות

לפרטים ומידע נוסף
צרו איתנו קשר